pl en de ru
Strona główna Mapa strony Kontakt
  • wyroby słodkie
  • produkty przemysłowe
  • produkty z folii
  • produkty piekarnicze
  • wyroby garmażeryjne
  • wyroby przemysłowe
  • wyroby cukiernicze
  • produkty z folii
  • produkty sypkie
  • wyroby mleczarskie

Udział w Targach pn. Forum Agentów w Rzymie

wtorek, 20 czerwca 2017

 

Firma Yanko Sp. z o.o. w dniach 25-27.05.2017r uczestniczyła w Targach pn. Forum Agenorów, organizowanych w Rzymie. 
„Udział w targach został współfinansowany ze środków UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu RPO WP 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego" Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości  ww.podkarpackie.pl/index.php/promocja/promocja-gospodarcza/aktualnosci„

Firma Yanko Sp. z o.o. w dniach 25-27.05.2017r uczestniczyła w Targach pn. Forum Agentów, organizowanych w Rzymie.

„Udział w targach został współfinansowany ze środków UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu RPO WP 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego" Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości  www.podkarpackie.pl/index.php/promocja/promocja-gospodarcza/aktualnosci  

 

YANKO © 2019
realizacja: imedio