pl en de ru
Strona główna Mapa strony Kontakt
  • wyroby słodkie
  • produkty przemysłowe
  • produkty z folii
  • produkty piekarnicze
  • wyroby garmażeryjne
  • wyroby przemysłowe
  • wyroby cukiernicze
  • produkty z folii
  • produkty sypkie
  • wyroby mleczarskie

Udział w Targach pn. Forum Agentów w Mediolanie

czwartek, 4 stycznia 2018

Firma Yanko Sp. z o.o. w dniach 23-25.11.2017r uczestniczyła w Targach pn. Forum Agentów, organizowanych w Mediolanie. „Udział w targach został sfinansowany ze środków  Unii Europejskiej w ramach projektu własnego RPO WP 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego" Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości

www.podkarpackie.pl/index.php/promocja/promocja-gospodarcza/aktualnosci  

 

 

YANKO © 2019
realizacja: imedio