pl en de ru
Strona główna Mapa strony Kontakt
  • wyroby słodkie
  • produkty przemysłowe
  • produkty z folii
  • produkty piekarnicze
  • wyroby garmażeryjne
  • wyroby przemysłowe
  • wyroby cukiernicze
  • produkty z folii
  • produkty sypkie
  • wyroby mleczarskie

Projekty UE

Projekt, pn. „Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy „YANKO” Sp. z. o.o. w zakresie opakowań z folii i papieru” nr POPW.01.02.00-18-0021/16 realizowany jest w ramach

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP”

 

Cel projektu:

 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności gospodarczej „YANKO” Sp. z o.o. na rynkach międzynarodowych, poprzez kompleksowe działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy „YANKO” Sp. z. o.o. w zakresie opakowań z folii i papieru.

 

Planowane efekty:

 

W wyniku realizacji projektu przeprowadzone zostaną działania doradcze, przez wyłonionego w drodze konkursu ofert Wykonawcę, które obejmą, m.in.: analizę możliwości eksportowych firmy YANKO Sp. z o.o., badanie rynków zagranicznych, przygotowanie koncepcji wejścia na rynki zagraniczne, opracowanie narzędzi i metod marketingowych, sporządzenie listy rekomendacji dotyczących reorganizacji firmy na potrzeby internacjonalizacji. W efekcie świadczonych usług opracowany zostanie dokument, pn. „Model biznesowy internacjonalizacji firmy „YANKO” Sp. z. o.o. w zakresie opakowań z folii i papieru”, zgodny ze „Standardami tworzenia Modelu biznesowego internacjonalizacji” dla I etapu, działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP” PO PW.

 

Wartość projektu: 28 905,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich:18 800,00 PLN

 

Harmonogram projektu: 01.10.2016 – 14.03.2017

 

YANKO © 2018
realizacja: imedio