Projekty unijne

Projekty unijne

Wdrożenie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy „YANKO” Sp. z. o.o. w zakresie opakowań z folii i papieru   Nr umowy o dofinansowanie: POPW.01.02.00-18-0064/17-00

Cel główny realizacji projektu:
Celem projektu jest zwiększenie aktywności gospodarczej „YANKO” Sp. z o.o. na rynkach międzynarodowych poprzez rozwijanie sieci współpracy, aktywne poszukiwanie partnerów oraz realizacja zdefiniowanego modelu biznesowego w celu wprowadzenia wysokiej jakości opakowań z folii i papieru na nowe rynki zagraniczne.

Planowane efekty:
Liczba przygotowanych do wdrożenia modeli biznesowych internacjonalizacji – 1,00 szt.
Liczba nowych rynków (krajów), na których wnioskodawca osiągnął gotowość do rozpoczęcia sprzedaży produktów – 2,00 szt. (rynek Francuski i Holenderski)

Wartość projektu: 454 904,87 PLN

Wkład Funduszu Europejskiego: 280 000,00 PLN