Dotacje unijne

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCEJ ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR NR 02/2018/1.2/POPW

Szczegóły w zawiadomieniu o wyborze:  Zawiadomienie o wyborze.pdf  
Protokół postępowania i załączniki  Protokół postępowania

ZAPYTANIE OFERTOWE : NR 02/2018/1.2/POPW

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na:
„Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji – Holandia”
Ofertę zgodną z zapytaniem ofertowym należy dostarczyć do dnia 29.08.2018 roku do godziny 10:00,

Szczegóły zapytania ofertowego w plikach poniżej:

Zapytanie Ofertowe
Załącznik 1  Wzór oferty.docx
Załącznik 2  Wzór Umowy.doc
Załącznik 3  Oświadczenie_konflikt_interesów.docx
Załącznik 4  Specyfikacja techniczna.docx
Załącznik 5  Oświadczenie_brak_powiązań.docx
Załącznik 6  Protokół_postępowania.docx

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCEJ ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR NR 01/2018/1.2/POPW

Szczegóły w zawiadomieniu o wyborze:  Zawiadomienie o wyborze.pdf  
Protokół postępowania i załączniki  Protokół postępowania

ZAPYTANIE OFERTOWE : NR 01/2018/1.2/POPW

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na:

„Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji – Francja”

Ofertę zgodną z zapytaniem ofertowym należy dostarczyć do dnia 10.05.2018 roku do godziny 10:00,

Szczegóły zapytania ofertowego w plikach poniżej:

Zapytanie Ofertowe
Załącznik 1  Wzór oferty.docx
Załącznik 2  Wzór Umowy.doc
Załącznik 3  Oświadczenie_konflikt_interesów.docx
Załącznik 4  Specyfikacja techniczna.docx
Załącznik 5  Oświadczenie_brak_powiązań.docx
Załącznik 6  Protokół_postępowania.docx

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCEJ ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/2018/1.3.1/POPW/D

Szczegóły w zawiadomieniu o wyborze:  Zawiadomienie o wyborze.pdf  
Protokół postępowania i załączniki  Protokół postępowania:

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCEJ ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 02/2018/1.3.1/POPW/D

Szczegóły w zawiadomieniu o wyborze:  Zawiadomienie o wyborze.pdf
Protokół postępowania i załączniki  Protokół postępowania:

ZAPYTANIE OFERTOWE : NR 02/2018/1.3.1/POPW/D

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na: „

„na dostawę fabrycznie nowego środka trwałego: bobiniarki. Technologicznie zaawansowana bobiniarka ze zintegrowanym odwijakiem z sprzęgłowymi wałkami nawijającymi do cięcia wzdłużnego i nawijania materiałów opakowaniowych z papieru i tektury. Proces załadunku rolki wejściowej na maszynę powinien być w pełni zautomatyzowany. System podająco-hamujący dedykowany dla materiałów papierowych i kartonowych umożliwiać ma stabilną kontrolę napięcia wstęgi nawet przy cienkich i delikatnych materiałach celulozowych. Urządzenie wyposażone powinno być m. in. w odwijak, elektroniczny układ naprowadzania brzegu z czujnikiem ultradźwiękowym do prowadzenia brzegu surowca, wałki transportowe i ciągnące pokryte taśmą, wały napędowe, wałek do rozprowadzania pofałdowań materiałów papierowych, styczny system ciecia nożami płaskimi (wał noży, magnetyczne oprawki do mocowania żyletek, noże techniczne, uchylny wał noży dolnych, rowkowane tuleje dolne do cięcia stycznego) oraz zespół noży krążkowych do cięcia papieru i kartonów o wyższej gramaturze, pneumatyczne odsysanie brzegówki, sprzęgłowe wałki nawijające, pneumatyczne listwy podtrzymujące ucięte nawoje, rolka dociskowa do wałka nawijającego, a także panel dotykowy. Maszyna wyposażona ma być dodatkowo w stojak, który odbierał będzie pocięte użytki, spełniając tym samym rolę magazynu tymczasowego, co umożliwi szybsze rozpoczęcie nowego cyklu produkcji.”
Ofertę zgodną z zapytaniem ofertowym należy dostarczyć do dnia 29.05.2017 roku do godziny 10:00,
Szczegóły zapytania ofertowego w plikach poniżej:

Zakup infrastruktury systemu zarządzania linią produkcyjną w warstwie programowej (1 kpl.)”

Ofertę zgodną z zapytaniem ofertowym należy dostarczyć do dnia 12.03.2018 roku do godziny 10:00,

Szczegóły zapytania ofertowego w plikach poniżej:

Zapytanie Ofertowe
Załącznik 1  Wzór oferty.docx
Załącznik 2  Wzór Umowy.doc
Załącznik 3  Oświadczenie_konflikt_interesów.docx
Załącznik 4  Specyfikacja techniczna.docx
Załącznik 5  Oświadczenie_brak_powiązań.docx
Załącznik 6  Protokół_postępowania.docx

—————————————————————————-

Pytania oferentów do ZAPYTANIA OFERTOWEGO  : NR 01/2018/1.3.1/POPW/D

W pliku poniżej znajduje się pytanie i odpowiedz Zamawiającego:
Pytanie i odpowiedz z 26.02.2018

W związku powyższym Zamawiąjacy modyfikuje treść zapytania ofertowego i załaczniku nr 4.

Aktualne pliki po modyfikacji znajdują poniżej:
Zapytanie ofertowe z 26.02.2018

Załącznik 4  Specyfikacja techniczna z 26.02.2018

W pliku poniżej znajduje się pytanie i odpowiedz Zamawiającego:
Pytanie i odpowiedz z 23.02.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE : NR 01/2018/1.3.1/POPW/D

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na: „

„na dostawę fabrycznie nowego środka trwałego: bobiniarki. Technologicznie zaawansowana bobiniarka ze zintegrowanym odwijakiem z sprzęgłowymi wałkami nawijającymi do cięcia wzdłużnego i nawijania materiałów opakowaniowych z papieru i tektury. Proces załadunku rolki wejściowej na maszynę powinien być w pełni zautomatyzowany. System podająco-hamujący dedykowany dla materiałów papierowych i kartonowych umożliwiać ma stabilną kontrolę napięcia wstęgi nawet przy cienkich i delikatnych materiałach celulozowych. Urządzenie wyposażone powinno być m. in. w odwijak, elektroniczny układ naprowadzania brzegu z czujnikiem ultradźwiękowym do prowadzenia brzegu surowca, wałki transportowe i ciągnące pokryte taśmą, wały napędowe, wałek do rozprowadzania pofałdowań materiałów papierowych, styczny system ciecia nożami płaskimi (wał noży, magnetyczne oprawki do mocowania żyletek, noże techniczne, uchylny wał noży dolnych, rowkowane tuleje dolne do cięcia stycznego) oraz zespół noży krążkowych do cięcia papieru i kartonów o wyższej gramaturze, pneumatyczne odsysanie brzegówki, sprzęgłowe wałki nawijające, pneumatyczne listwy podtrzymujące ucięte nawoje, rolka dociskowa do wałka nawijającego, a także panel dotykowy. Maszyna wyposażona ma być dodatkowo w stojak, który odbierał będzie pocięte użytki, spełniając tym samym rolę magazynu tymczasowego, co umożliwi szybsze rozpoczęcie nowego cyklu produkcji.”
Ofertę zgodną z zapytaniem ofertowym należy dostarczyć do dnia 29.05.2017 roku do godziny 10:00,
Szczegóły zapytania ofertowego w plikach poniżej:

„na dostawę fabrycznie nowych środków trwałych:
1. Serwera linii produkcyjnej – rozwiązanie nie gorsze niż 128 GB Ram 2 x 600 GB lub równoważne (1 kpl.),
2. Stanowisk komputerowych do obsługi linii produkcyjnej: rozwiązanie nie gorsze niż monitor 22” FHD, DVI wraz z jednostkami centralnymi lub równoważne (3 szt.)
Warstwa sprzętowa stanowić będzie podstawę dla implementowania dedykowanego systemu zarządzania linią produkcyjną w postaci oprogramowania systemowo – serwerowego, oprogramowania projektowego (inicjującego procesy technologiczne), a także modelowania procesów produkcyjnych.

Ofertę zgodną z zapytaniem ofertowym należy dostarczyć do dnia 28.02.2018 roku do godziny 10:00,

Szczegóły zapytania ofertowego w plikach poniżej:

Zapytanie Ofertowe
Załącznik 1  Wzór oferty.docx
Załącznik 2  Wzór Umowy.doc
Załącznik 3  Oświadczenie_konflikt_interesów.docx
Załącznik 4  Specyfikacja techniczna.docx
Załącznik 5  Oświadczenie_brak_powiązań.docx
Załącznik 6  Protokół_postępowania.docx

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCEJ ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 06/2017/1.3.1/POPW/D

Szczegóły w zawiadomieniu o wyborze:  Zawiadomienie o wyborze.pdf
Protokół postępowania i załączniki  Protokół postępowania:

ZAPYTANIE OFERTOWE : NR 06/2017/1.3.1/POPW/D

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na: „

„na dostawę fabrycznie nowego środka trwałego: bobiniarki. Technologicznie zaawansowana bobiniarka ze zintegrowanym odwijakiem z sprzęgłowymi wałkami nawijającymi do cięcia wzdłużnego i nawijania materiałów opakowaniowych z papieru i tektury. Proces załadunku rolki wejściowej na maszynę powinien być w pełni zautomatyzowany. System podająco-hamujący dedykowany dla materiałów papierowych i kartonowych umożliwiać ma stabilną kontrolę napięcia wstęgi nawet przy cienkich i delikatnych materiałach celulozowych. Urządzenie wyposażone powinno być m. in. w odwijak, elektroniczny układ naprowadzania brzegu z czujnikiem ultradźwiękowym do prowadzenia brzegu surowca, wałki transportowe i ciągnące pokryte taśmą, wały napędowe, wałek do rozprowadzania pofałdowań materiałów papierowych, styczny system ciecia nożami płaskimi (wał noży, magnetyczne oprawki do mocowania żyletek, noże techniczne, uchylny wał noży dolnych, rowkowane tuleje dolne do cięcia stycznego) oraz zespół noży krążkowych do cięcia papieru i kartonów o wyższej gramaturze, pneumatyczne odsysanie brzegówki, sprzęgłowe wałki nawijające, pneumatyczne listwy podtrzymujące ucięte nawoje, rolka dociskowa do wałka nawijającego, a także panel dotykowy. Maszyna wyposażona ma być dodatkowo w stojak, który odbierał będzie pocięte użytki, spełniając tym samym rolę magazynu tymczasowego, co umożliwi szybsze rozpoczęcie nowego cyklu produkcji.”
Ofertę zgodną z zapytaniem ofertowym należy dostarczyć do dnia 29.05.2017 roku do godziny 10:00,
Szczegóły zapytania ofertowego w plikach poniżej:

„na dostawę fabrycznie nowego środka trwałego: bioreaktora z mieszarką (1 zestaw). Bioreaktor wraz z mieszarką umożliwiać powinien realizację oraz kontrolę procesu produkcyjnego w zakresie jego optymalnego przebiegu (pomiaru i regulacji parametrów) w warunkach maksymalnego ograniczenia – całkowitego wyeliminowania możliwości zanieczyszczeń. Urządzenie umożliwiać ma prowadzenie procesów mikrobiologicznych oraz enzymatycznych. W skład zestawu wchodzić ma zbiornik z oprzyrządowaniem, układ mieszania, wymiennik ciepła, pompy dozujące, stanowiące miejsce przebiegu procesu biotechnologicznego. Bioreaktor z mieszarką wykorzystywany będzie do realizowania procesu biokonwersji skrobi do cyklodekstryn w procesie produkcyjnym oraz zastosowanie otrzymanej mieszaniny poreakcyjnej do tworzenia powłok barierowych na materiale celulozowym. Bioreaktor zapewniać ma odpowiedni poziom stężenia roztworów, pH, lepkości, temperatury, prędkości mieszania oraz wstrząsów podczas realizowanych procesów biokonwersji. Urządzenie wykorzystywane będzie do przygotowania kompozycji ze składników naturalnych w celu uzyskania powłok, poprawiających właściwości funkcjonalne wyjściowego podłoża celulozowego

Ofertę zgodną z zapytaniem ofertowym należy dostarczyć do dnia 05.10.2017 roku do godziny 10:00,

Szczegóły zapytania ofertowego w plikach poniżej:

Zapytanie Ofertowe
Załącznik 1  Wzór oferty.docx
Załącznik 2  Wzór Umowy.doc
Załącznik 3  Oświadczenie_konflikt_interesów.docx
Załącznik 4  Specyfikacja techniczna.docx
Załącznik 5  Oświadczenie_brak_powiązań.docx
Załącznik 6  Protokół_postępowania.docx 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCEJ ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 05/2017/1.3.1/POPW/D

Szczegóły w zawiadomieniu o wyborze:  Zawiadomienie o wyborze.pdf
Protokół postępowania i załączniki  Protokół postępowania:

ZAPYTANIE OFERTOWE : NR 05/2017/1.3.1/POPW/D

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na: „

„na dostawę fabrycznie nowego środka trwałego: bobiniarki. Technologicznie zaawansowana bobiniarka ze zintegrowanym odwijakiem z sprzęgłowymi wałkami nawijającymi do cięcia wzdłużnego i nawijania materiałów opakowaniowych z papieru i tektury. Proces załadunku rolki wejściowej na maszynę powinien być w pełni zautomatyzowany. System podająco-hamujący dedykowany dla materiałów papierowych i kartonowych umożliwiać ma stabilną kontrolę napięcia wstęgi nawet przy cienkich i delikatnych materiałach celulozowych. Urządzenie wyposażone powinno być m. in. w odwijak, elektroniczny układ naprowadzania brzegu z czujnikiem ultradźwiękowym do prowadzenia brzegu surowca, wałki transportowe i ciągnące pokryte taśmą, wały napędowe, wałek do rozprowadzania pofałdowań materiałów papierowych, styczny system ciecia nożami płaskimi (wał noży, magnetyczne oprawki do mocowania żyletek, noże techniczne, uchylny wał noży dolnych, rowkowane tuleje dolne do cięcia stycznego) oraz zespół noży krążkowych do cięcia papieru i kartonów o wyższej gramaturze, pneumatyczne odsysanie brzegówki, sprzęgłowe wałki nawijające, pneumatyczne listwy podtrzymujące ucięte nawoje, rolka dociskowa do wałka nawijającego, a także panel dotykowy. Maszyna wyposażona ma być dodatkowo w stojak, który odbierał będzie pocięte użytki, spełniając tym samym rolę magazynu tymczasowego, co umożliwi szybsze rozpoczęcie nowego cyklu produkcji.”
Ofertę zgodną z zapytaniem ofertowym należy dostarczyć do dnia 29.05.2017 roku do godziny 10:00,
Szczegóły zapytania ofertowego w plikach poniżej:

„na dostawę fabrycznie nowego środka trwałego: drukarki fleksograficznej. Maszyna wykorzystywana do bezpośredniego nadruku techniką fleksograficzną na papierze lub kartonie. Zadrukowywanie papieru i kartonu odbywać się będzie z prędkością do 400 m/min, Maszyna fleksograficzna do zadruku warstwy pokryciowej wyposażona będzie w centralny cylinder dociskowy i minimum osiem zespołów farbowo-drukujących z komorami raklewymi. Urządzenie umożliwiać będzie druk podłoża o gramaturze od 30 do 350 g/mż, o szerokościach wstęgi do 1,05 m, co będzie odpowiadać szerokościom papieru powlekanym w laminarko – powlekarce specjalną innowacyjną powłoką barierową. Maszyna realizowała będzie cały proces zadrukowania papieru, umożliwiając wysoką powtarzalność jakości nadruków poprzez przechowywanie i wywoływanie z pamięci zdefiniowanych parametrów druku, przy wykorzystaniu sterowania maszyny poprzez zaawansowany elektroniczny panel dotykowy, który zapewnia pełną wizualizację procesu jak również kontrolę wszystkich parametrów pracy urządzenia.
Maszyna składać się ma z odwijaka, centralnej jednostki drukującej wyposażonej w osiem zespołów drukujących, osiem zespołów farbowych z funkcją mycia układu w obiegu zamkniętym, układów prowadzenia wstęgi i kontroli druku. Napęd główny, napędy zespołów drukowych oraz napęd przesuwu papieru wyposażony w silniki i zintegrowany system sterowania. Jednostka odwijania i nawijania umożliwiają zmianę rolek w trakcie pracy maszyny. Suszenie wstęgi odbywać się będzie poprzez nadmuch gorącego powietrza. Wykorzystanie zaawansowanej technologicznie drukarki fleksograficznej umożliwi osiągnięcie krótkich czasów przezbrajania maszyny, stosowania zmiennych długości drukowania (odpowiednio do obwodu cylindra formatowego), generowania mniejszej ilość odpadów produkcyjnych, stosowania farb rozpuszczalnikowych i wodnych, wzrost efektywności produkcji przy coraz mniejszych nakładach oraz możliwość ciągłego zadrukowywania materiału ze zwoju bez konieczności postoju na zmianę roli.”

Ofertę zgodną z zapytaniem ofertowym należy dostarczyć do dnia 08.09.2017 roku do godziny 10:00,

Szczegóły zapytania ofertowego w plikach poniżej:

Zapytanie Ofertowe
Załącznik 1  Wzór oferty.docx
Załącznik 2  Wzór Umowy.doc
Załącznik 3  Oświadczenie_konflikt_interesów.docx
Załącznik 4  Specyfikacja techniczna.docx
Załącznik 5  Oświadczenie_brak_powiązań.docx
Załącznik 6  Protokół_postępowania.docx

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCEJ ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 04/2017/1.3.1/POPW/D

Szczegóły w zawiadomieniu o wyborze:  Zawiadomienie o wyborze.pdf
Protokół postępowania i załączniki: Protokół postępowania:

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCEJ ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/2017/1.3.1/POPW/D

Szczegóły w zawiadomieniu o wyborze:  Zawiadomienie o wyborze.pdf
Protokół postępowania i załączniki: Protokół postępowania:

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCEJ ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 02/2017/1.3.1/POPW/D

Szczegóły w zawiadomieniu o wyborze:  Zawiadomienie o wyborze.pdf
Protokół postępowania i załączniki: Protokół postępowania:

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCEJ ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 03/2017/1.3.1/POPW/D

Szczegóły w zawiadomieniu o wyborze:  Zawiadomienie o wyborze.pdf
Protokół postępowania i załączniki: Protokół postępowania:

NR 05/2017/1.3.1/POPW/D
ZAPYTANIE OFERTOWE : NR 03/2017/1.3.1/POPW/D

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na: „

„na dostawę fabrycznie nowego środka trwałego: bobiniarki. Technologicznie zaawansowana bobiniarka ze zintegrowanym odwijakiem z sprzęgłowymi wałkami nawijającymi do cięcia wzdłużnego i nawijania materiałów opakowaniowych z papieru i tektury. Proces załadunku rolki wejściowej na maszynę powinien być w pełni zautomatyzowany. System podająco-hamujący dedykowany dla materiałów papierowych i kartonowych umożliwiać ma stabilną kontrolę napięcia wstęgi nawet przy cienkich i delikatnych materiałach celulozowych. Urządzenie wyposażone powinno być m. in. w odwijak, elektroniczny układ naprowadzania brzegu z czujnikiem ultradźwiękowym do prowadzenia brzegu surowca, wałki transportowe i ciągnące pokryte taśmą, wały napędowe, wałek do rozprowadzania pofałdowań materiałów papierowych, styczny system ciecia nożami płaskimi (wał noży, magnetyczne oprawki do mocowania żyletek, noże techniczne, uchylny wał noży dolnych, rowkowane tuleje dolne do cięcia stycznego) oraz zespół noży krążkowych do cięcia papieru i kartonów o wyższej gramaturze, pneumatyczne odsysanie brzegówki, sprzęgłowe wałki nawijające, pneumatyczne listwy podtrzymujące ucięte nawoje, rolka dociskowa do wałka nawijającego, a także panel dotykowy. Maszyna wyposażona ma być dodatkowo w stojak, który odbierał będzie pocięte użytki, spełniając tym samym rolę magazynu tymczasowego, co umożliwi szybsze rozpoczęcie nowego cyklu produkcji.”
Ofertę zgodną z zapytaniem ofertowym należy dostarczyć do dnia 29.05.2017 roku do godziny 10:00,
Szczegóły zapytania ofertowego w plikach poniżej:

„na dostawę fabrycznie nowego środka trwałego: bobiniarki. Technologicznie zaawansowana bobiniarka ze zintegrowanym odwijakiem z sprzęgłowymi wałkami nawijającymi do cięcia wzdłużnego i nawijania materiałów opakowaniowych z papieru i tektury. Proces załadunku rolki wejściowej na maszynę powinien być w pełni zautomatyzowany. System podająco-hamujący dedykowany dla materiałów papierowych i kartonowych umożliwiać ma stabilną kontrolę napięcia wstęgi nawet przy cienkich i delikatnych materiałach celulozowych. Urządzenie wyposażone powinno być m. in. w odwijak, elektroniczny układ naprowadzania brzegu z czujnikiem ultradźwiękowym do prowadzenia brzegu surowca, wałki transportowe i ciągnące pokryte taśmą, wały napędowe, wałek do rozprowadzania pofałdowań materiałów papierowych, styczny system ciecia nożami płaskimi (wał noży, magnetyczne oprawki do mocowania żyletek, noże techniczne, uchylny wał noży dolnych, rowkowane tuleje dolne do cięcia stycznego) oraz zespół noży krążkowych do cięcia papieru i kartonów o wyższej gramaturze, pneumatyczne odsysanie brzegówki, sprzęgłowe wałki nawijające, pneumatyczne listwy podtrzymujące ucięte nawoje, rolka dociskowa do wałka nawijającego, a także panel dotykowy. Maszyna wyposażona ma być dodatkowo w stojak, który odbierał będzie pocięte użytki, spełniając tym samym rolę magazynu tymczasowego, co umożliwi szybsze rozpoczęcie nowego cyklu produkcji.”

Ofertę zgodną z zapytaniem ofertowym należy dostarczyć do dnia 29.05.2017 roku do godziny 10:00,

Szczegóły zapytania ofertowego w plikach poniżej:

Zapytanie Ofertowe
Załącznik 1  Wzór oferty.doc
Załącznik 2  Wzór Umowy.doc
Załącznik 3  Oświadczenie_konflikt_interesów.doc
Załącznik 4  Specyfikacja techniczna.docx
Załącznik 5  Oświadczenie_brak_powiązań.docx
Załącznik 6  Protokół_postępowania.docx

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIJESZEJ OFERTY DOTYCZĄCEJ ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 02/2017/1.3.1/POPW/UBR

Szczegóły w zawiadomieniu o wyborze:  Zawiadomienie o wyborze.pdf
Protokół postępowania i załączniki: Protokół postępowania i załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE   NR 02/2017/1.3.1/POPW/UBR

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na:
” zakup know-how niezbędnego do wdrożenia wyników B+R oraz usług wsparcia innowacji (1 kpl.):
1. Zakup know-how w zakresie biokonwersji skrobi do cyklodekstryn (1 szt.) – zastosowanie mieszaniny poreakcyjnej do tworzenia powłok na materiale celulozowym, jako uzupełnienie wyników B+R Spółki Yanko Sp. z o. o. Z obecnie przeprowadzonych badań, polegających na opracowaniu kilku substancji do praktycznego zastosowania przy produkcji papieru barierowego, wynika, iż najlepszymi parametrami i właściwościami dla tego typu procesów charakteryzuje się cyklodekstryna. W obecnej formie cyklodekstryna ze względu na wysokie koszty, stosowana jest wyłącznie w przemyśle farmaceutycznym. Zakup Know-How, powinien umożliwić wytwarzanie cyklodekstryn przy zastosowaniu alternatywnych rozwiązań, dedykowanych dla produkcji papieru barierowego. Know – how powinno uwzględniać skrobie ziemniaczaną jako składnik procesowy w trakcie otrzymywania cyklodekstryn na potrzeby produkcji papieru barierowego,
a.    Kategoria zamówienia: Nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
b.    Dopuszczalne formy sprzedaży praw własności do wyników prac badawczych: patent, licencjonowanie (licencja wyłączna, licencja niewyłączna) – w przypadku licencji okres nie krótszy niż 10 lat,
2.Asysta wdrożeniowa podczas procesu biokonwersji skrobi do cyklodekstryn na linii produkcyjnej (1 kpl.) – ze względu na stopień skomplikowania zjawiska biokonwersji skrobi do cyklodekstryn, niezbędne jest przeprowadzenie asysty dla skutecznego przygotowania do wdrożenia procesów technologicznych wykorzystywanych przy produkcji papieru barierowego. Przedmiot zamówienia obejmuje m. in. korzystanie z usług doradczych w trakcie produkcji pierwszej partii papieru barierowego, analiz w zakresie niezbędnych prac dostosowawczych, a także opracowanie dokumentacji wdrożeniowej umożliwiającej realizację samodzielnych procesów produkcyjnych, przy wykorzystaniu parku maszynowego, w tym w szczególności bioreaktora.

Ofertę zgodną z zapytaniem ofertowym należy dostarczyć do dnia 10.05.2017 r. do godziny 10.00.

Szczegóły zapytania ofertowego w plikach poniżej:

Zapytanie Ofertowe pdf
Załącznik 1_Wzór oferty.docx
Załącznik 1A_Wykaz usług.docx
Załącznik 1B_Wykaz osób.docx
Załącznik 2_Umowa_2A.docx
Załącznik 2_Umowa_2B.docx
Załącznik 3_Oświadczenie_konflikt_interesów.docx
Załącznik 4_Protokół_postępowania.docx
Załącznik 5_Oświadczenie_brak_powiązań.docx
Załącznik 6_Tajemnica przedsiębiorstwa.doc

ZAPYTANIE OFERTOWE : NR 02/2017/1.3.1/POPW/D

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na:

dostawę fabrycznie nowego środka trwałego: przekrawacza. Urządzenie umożliwiające przekrawanie papieru, kartonu w stanie surowym lub już z naniesioną warstwą barierową, a także materiału z nadrukiem, zawiniętego na rolkach poprzez cięcie na poszczególne arkusze o zadanych parametrach w ramach realizowanych procesów technologicznych. Maszyna wyposażona powinna być w odwijak z pneumatycznym systemem rozkładu materiału celulozowego ze szpuli. Przekrawacz wykorzystywać powinien system kontroli, który za pomocą fotokomórki wykrywał będzie znaczniki wydruku, tak aby zachować odpowiednie linie i pozycjonowanie miejsca cięcia względem nadruku. Przewiduje się wykorzystanie jednostki tnącej wielotarczowej z możliwością regulacji ostrzy w zależności od układu przekrawanych arkuszy oraz ich wielkości. Już ucięte arkusze papierowe lub tekturowe zgodnie ze zdefiniowanymi wcześniej założeniami, transportowane mają być do sekcji zbierającej, a następnie odbierane przez system transportowy (pasami) do stołu wyrobów gotowych. Sterowanie i kontrola procesu przekrawania realizowane ma być za pomocą panelu sterowania.

Ofertę zgodną z zapytaniem ofertowym należy dostarczyć do dnia 30.05.2017 roku do godziny 10:00 „.

Szczegóły zapytania ofertowego w plikach poniżej:

Zapytanie Ofertowe
Załącznik 1  Wzór oferty.docx
Załącznik 2  Wzór Umowy.doc
Załącznik 3  Oświadczenie_konflikt_interesów.docx
Załącznik 4  Specyfikacja techniczna.docx
Załącznik 5  Oświadczenie_brak_powiązań.docx
Załącznik 6  Protokół_postępowania.docx

ZAPYTANIE OFERTOWE nr: NR 01/2017/1.3.1/POPW/D

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na:
” dostawę fabrycznie nowego środka trwałego: laminarko – powlekarki. Maszyna powinna umożliwiać pracę zarówno z papierem jak i kartonem. Urządzenie wykorzystywane do pokrywania powierzchni papierowych preparatem/powłok dla uzyskania dodatkowych odporności przy wykorzystaniu innowacyjnych substancji naturalnych i polimerów bio, zapobiegających migracji krytycznych substancji do żywności, zastępujących dotychczasowe powłoki z tworzyw sztucznych na bazie ropy naftowej (laminatów z polioolefin: polietylenu i polipropylenu) którymi są obecnie laminowane opakowania papierowe i kartonowe.

Ofertę zgodną z zapytaniem ofertowym należy dostarczyć do dnia 30.05.2017 roku do godziny 10:10 „.

Szczegóły zapytania ofertowego w plikach poniżej:

Zapytanie Ofertowe
Załącznik 1  Wzór oferty.docx
Załącznik 2  Wzór Umowy.doc
Załącznik 3  Oświadczenie_konflikt_interesów.docx
Załącznik 4  Specyfikacja techniczna.docx
Załącznik 5  Oświadczenie_brak_powiązań.docx
Załącznik 6  Protokół_postępowania.docx

ZAPYTANIE OFERTOWE : NR 02/2017/1.3.1/POPW/UBR  (nierozstrzygnięte)

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na:
„Zakup know-how w zakresie biokonwersji skrobi do cyklodekstryn (1 szt.) – zastosowanie mieszaniny poreakcyjnej do tworzenia powłok na materiale celulozowym, jako uzupełnienie wyników B+R Spółki Yanko Sp. z o. o.  Z obecnie przeprowadzonych badań, polegających na opracowaniu kilku substancji do praktycznego zastosowania przy produkcji papieru barierowego, wynika, iż najlepszymi parametrami i właściwościami dla tego typu procesów charakteryzuje się cyklodekstryna. W obecnej formie cyklodekstryna ze względu na wysokie koszty, stosowana jest wyłącznie w przemyśle farmaceutycznym. Zakup Know-How, powinien umożliwić wytwarzanie cyklodekstryn przy zastosowaniu alternatywnych rozwiązań, dedykowanych dla produkcji papieru barierowego. Know – how powinno uwzględniać skrobie ziemniaczaną jako składnik procesowy w trakcie otrzymywania cyklodekstryn na potrzeby produkcji papieru barierowego „.

Ofertę zgodną z zapytaniem ofertowym należy dostarczyć do dnia 03.04.2017 r. do godziny 10.00.

Szczegóły zapytania ofertowego w plikach poniżej:

Zapytanie Ofertowe pdf
Załącznik 1_Wzór oferty.docx
Załącznik 1A_Wykaz usług.docx
Załącznik 1B_Wykaz osób.docx
Załącznik 2_Umowa_2A.docx
Załącznik 2_Umowa_2B.docx
Załącznik 3_Oświadczenie_konflikt_interesów.docx
Załącznik 4_Protokół_postępowania.docx
Załącznik 5_Oświadczenie_brak_powiązań.docx
Załącznik 6_Tajemnica przedsiębiorstwa.doc

Zamówienie dotyczące rozbudowy zakładu produkcji papieru barierowego – budowy hali produkcyjnej, związane jest z realizacją projektu pn. „Wdrożenie do praktyki gospodarczej na skalę Europejską innowacyjnego produktu w postaci papieru barierowego nowej generacji, zapobiegającego migracji krytycznych substancji do żywności w oparciu o dedykowane wyniki prac B+R” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.

Pliki do pobrania :
Projekt budowlany 68MB
Przedmiar instalacje wewnętrzne i zewnętrzne
Instalacje elektryczne
Przedmiar instalacje elektryczne

Pytania i wyjaśnienia
Pytania i wyjaśnienia

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIJESZEJ OFERTY DOTYCZĄCEJ ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 06.02.2017R.

Szczegóły w pliku : ZAWIADOMIENIE.pdf
Protokół postępowania i załączniki: Protokół.pdf  

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1.2 PO PW/2016/1 Z DNIA 29.04.2016R.

Szczegóły w pliku : Informacja.pdf  

ZAPYTANIE OFERTOWE nr: 1.2 PO PW/2016/1

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie na realizację projektu w ramach I osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działania 1.2. „Internacjonalizacja MŚP I Etap” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi dotyczącej opracowania nowego modelu biznesowego internacjonalizacji firmy „YANKO” Sp. z o.o. w zakresie opakowań z folii i papieru.

Ofertę zgodną z zapytaniem ofertowym należy dostarczyć do dnia 09 maja 2016 r. do godziny 16.00.

Szczegóły zapytania ofertowego w plikach poniżej:

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1_Wzór oferty.docx 
Załącznik 2 O˜świadczenie konflikt interesow.docx
Załącznik 3 Wykaz usług.docx
Załącznik 4 Wykaz_osób.docx

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

„ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI PROCESÓW BIZNESOWYCH POPRZEZ INTEGRACJĘ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH YANKO SP. Z O.O. I PARTNERÓW”

PO IG Działanie 8.2

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

YANKO Sp. z o.o., Rogoźnica 309, 36-060 Głogów Małopolski

Wartość Projektu:                              768 400,00 PLN
Kwota dofinansowania:                       537 880,00 PLN
Okres realizacji:                                     2013 – 2014

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

W związku z realizacją projektu pt.” Zwiększenie efektywności procesów biznesowych poprzez integrację systemów informatycznych YANKO Sp. z o.o. i partnerów”, współfinansowanego z Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, zapraszamy do złożenia Oferty na realizację usług w ramach III Etapu  ww. Projektu.
Szczegóły w pliku poniżej:

W pdf Zapytanie ofertowe:

W latach 2005-2006 firma YANKO Sp. z o.o. zrealizowała projekt p.n. „Technologia produkcji opakowań giętkich wysokiej jakości zwiększająca konkurencyjność YANKO Sp. z o.o.” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw: Działanie 2.3. W ramach projektu zakupiono maszynę fleksograficzną 6-kolorową, laminarkę bezrozpuszczalnikową oraz linię do produkcji woreczków foliowych.

Firma Yanko Sp. z o.o. zrerealizowała w latach 2007-2008 projekt p.n. „Wzrost innowacyjności YANKO poprzez proekologiczną inwestycję w najnowocześniejsze technologie fleksograficzne”. Projekt ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw: Poddziałanie 2.2.1 i obejmuje zakup:

  1. Maszyny fleksograficznej 8-kolorowej,
  2. Dopalacza katalitycznego LZO,
  3. Komputerowej mieszalni farb,
  4. Destylarki do rozpuszczalników,
  5. Oprogramowania do zintegrowanego systemu zarządzania.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

W związku z realizacją projektu pt.” Zwiększenie efektywności procesów biznesowych poprzez integrację systemów informatycznych YANKO Sp. z o.o. i partnerów”, współfinansowanego z Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki,

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, zapraszamy do złożenia Oferty na realizację usług w ramach II Etapu  ww. Projektu.

Szczegóły w pliku poniżej:
W pdf Zapytanie ofertowe:

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

W związku z realizacją projektu pt.” Zwiększenie efektywności procesów biznesowych poprzez integrację systemów informatycznych YANKO Sp. z o.o. i partnerów”, współfinansowanego z Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki,

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, zapraszamy do negocjacji cenowych w ramach II Etapu ww. Projektu.

Szczegóły w plikach poniżej:

DOTACJE NA INNOWACJE- INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Firma YANKO Sp. z o.o. realizuje projekt pt.

„ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI PROCESÓW BIZNESOWYCH POPRZEZ INTEGRACJĘ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH YANKO SP. Z O.O. I PARTNERÓW”

1. PO IG Działanie 8.2

Wspieranie wdrażania   Rogoźnica 309,  36-060 Głogów Małopolski

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 DOTACJE NA INNOWACJE- INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Pliki do pobrania