Nabiał

Zasadniczą wadą serów twarogowych jest ich krótka, bo zaledwie kilkudniowa, trwałość. Przyczyn tego należy upatrywać z jednej strony w składzie produktu, który stanowi doskonałą pożywkę dla mikroorganizmów, z drugiej zaś w rodzaju opakowania, które nie zawsze stanowi dobre zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi, chemicznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

Ochronna rola opakowania zależy w dużym stopniu od jego rodzaju. Zastosowanie odpowiedniej bariery w opakowaniu zabezpiecza i wydłuża trwałość produktu, a co za tym idzie termin przydatności do spożycia z kliku do kilkunastu dni od daty produkcji.

Zbyt mała barierowość materiału opakowaniowego w stosunku do przenikalności pary wodnej i tlenu staje się przyczyną m.in. obniżenia wartości odżywczej, zmian sensorycznych, utleniania witamin, barwników oraz tłuszczu.

Opakowania które wytwarzamy w naszym zakładzie uwzględniają wszystkie te czynniki zmierzające do tego aby zapakowany produkt nie zmieniał swoich właściwości. W swojej ofercie posiadamy opakowania  papierowe oraz foliowe w różnej konfiguracji pod pakowanie ręczne wyrobów oraz pod maszyny rolowe oraz flow pack.