Zapraszamy do przeczytania artykułu pt.” Yanko Sp z o.o. obchodzi jubileusz XXX- lecia powstania.” Artykuł znajduje się w Biuletynie opakowaniowym Polskiej Izby opakowań wydanie nr 3 (143) Lipiec- wrzesień 2020, na stronie 17-19.

link do Biuletynu lipiec-wrzesień 2020