Trójkąt złożony z trzech ścigających się strzałek, których groty skierowane są w tym samym kierunku, co wskazówki zegara, to równie rozpoznawalny na całym świecie znak, jak logo  Mercedesa, Pepsi czy Facebook’a. Kto wymyślił ten powszechnie znany symbol? Historia lubi zaskakiwać… O czym informują znaki recyklingu? Jak je prawidłowo odczytywać? Zapraszamy do lektury.

Recykling – świadomość i technologia

Na większości opakowań, które jako konsumenci bierzemy w sklepie do ręki, znajdują się mniej lub bardziej czytelne znaki i symbole. Oprócz procentowego składu produktu, gramatury, kraju pochodzenia, sposobu przechowywania oraz wielu innych danych, klient jest informowany przez producenta o możliwościach ponownego przetworzenia wyrobu. To jedno z ogniw skomplikowanego procesu zwanego powszechnie recyklingiem. Lecz powtórna utylizacja odpadów to nie tylko sucha wiedza i technologia, lecz również koncepcja społeczna zataczająca coraz szersze kręgi wśród ludzi na całym świecie. Znaki recyklingu umieszczane na opakowaniach pozwalają nam wszystkim bowiem aktywnie włączyć się w ogólnoświatową ideę ochrony środowiska, budować skutecznie świadomość ekologiczną, zwiększyć czujność w temacie zanikających dóbr naturalnych i realnie oszczędzać energię. Kto pierwszy zwrócił uwagę na konieczność (i możliwość!) segregowania odpadów?

Recykling – wcale nie taka świeża historia…

Pierwsze doniesienia na temat składowania odpadów pochodzą ze starożytnej Grecji i Rzymu z 320 roku p.n.e. Już wtedy śmieci, odpadki i fekalia w sposób zorganizowany wywożono z miasta na odległość nie mniejszą niż 1 mila, na specjalnie utworzone, komunalne śmietniska. Prawdziwa historia recyklingu zaczęła się jednak pod koniec XIX wieku, wraz z rewolucją przemysłową. Gwałtowny rozwój miast i przemysłu pociągnął za sobą nadmierną i stale powiększającą się produkcję odpadów przeróżnego pochodzenia.

Niektóre z nich nadawały się do ponownego przetworzenia. Od 1869 roku zaczęto segregować opakowania z tworzyw sztucznych. W 1897 roku powstało w Nowym Jorku pierwsze centrum recyklingu.

Logo recyklingu

W 1970 roku amerykańska firma zajmująca się produkcją opakowań tekturowych Container Corporation of America ogłosiła konkurs na zaprojektowanie symbolu graficznego pozwalającego klientowi w prosty i czytelny sposób rozpoznać opakowanie papierowe, które można poddać ponownemu przetworzeniu.

Do konkursu przystąpił młody, 23-letni student inżynierii na USC (University of Southern California), Gary Anderson. Gary Anderson, choć nie był grafikiem, ani projektantem, przedstawił pracę, która zdobyła główną nagrodę w konkursie. Nagrodą był czek na 2 tysiące dolarów. Młody student za pomocą strzałek i kątów stworzył graficzny, uproszczony obraz przepływu wody od zbiorników, aż do ścieków. Jak sam później niechętnie przyznawał się w wywiadach, zajęło mu to jeden, dwa dni.

Grafika Gary’ego Andersona od pięćdziesięciu lat jest używana przez producentów na całym świecie do zakomunikowania, iż materiał, z którego produkt jest stworzony, może być w całości lub w dużej części poddany ponownemu przetworzeniu.Współcześnie wykorzystywany symbol recyklingu został uzupełniony o kod numerowy umieszczony wewnątrz trójkąta oraz skrót literowy poniżej. Kodyfikacja taka pozwala na szybki i pewny sposób rozpoznawania materiału i sprawniejszą identyfikację w procesie recyklingu.

 

Recykling – jakie materiały mogą zostać ponownie przetworzone?

Recykling to skomplikowany system czynności i procesów technologicznych pozwalający na ponowne przetworzenie odpadów komunalnych czy przemysłowych (lub ich znacznej części) przy jednoczesnym jak najmniejszym zużyciu energii. Stale zwiększająca się świadomość ekologiczna skutkuje szeroko zakrojonymi działaniami rządów państw na całym świecie. Politycy, aktywiści, organizacje pozarządowe, samorządy, przedsiębiorcy i zwykli mieszkańcy biorą czynny udział w tworzeniu ustaw, praw i zwyczajów zachęcających do coraz starannej selekcji odpadów, począwszy od gospodarstwa domowego, aż po ogromne zakłady produkcyjne.

Punktem wyjścia recyklingu jest bez wątpienia segregacja odpadów. Idea recyklingu łącząca czytelne oznakowanie produktów zdatnych do ponownego przetworzenia z działaniami prawnymi, systemowymi, ulgami i karami administracyjnymi oraz edukacją ekologiczną poczynając od przedszkola, skłania konsumenta do troski o ekologię już na poziomie zakupów w sklepie. Konsument biorąc towar do ręki, ma możliwość dokonać wyboru produktu biodegradowalnego i aktywnie wesprzeć ochronę środowiska naturalnego, jak również ma świadomość, że producent zadbał o informację, do jakiego rodzaju pojemnika na segregowane śmieci wrzucić odpad.

Kod umieszczony na opakowaniu informuje, że oprócz papieru i tektury, do recyklingu może zostać użyte szkło, drewno, korek, aluminium, stal, bawełna, juta, pochodne plastiku i tworzywa sztuczne.

Idea recyklingu poczynając od niepozornego logo z trzema strzałkami, poprzez edukację, świadome zakupy, aż po procesy technologiczne w zakładach przetwórstwa odpadów jest systemem naczyń połączonych, w którym każdy z nas bierze udział.